Fit chribjet mužojo

datum
19.08.2024 17:30 - 02.12.2024
nawod
sportowa terapeutka Michaela Rabowa
městnosć
Kulturny dom w Smjerdźacej
dźeń zarjadowanja
póndźelu
čas
17:30 – 18:30 hodź.
knihować
skazanje skónći 19.08.2024 17:30
1 2 3 4

Fit chribjet mužojo 19.08.2024 17:30 - 02.12.2024

móžne lisćiki: 1
Ticket płačizna mnóstwo cyłkownje
płaćizna 75.00 €
0.00 €
0.00 €
Tax :
cyłkownje: 0.00 €
The name of the booking.
The E-Mail address of the booking.
The telephone number of the booking.

wopisanje

póndźelu wot 17:30 – 18:30 hodź.
městnosć: Kulturny dom w Smjerdźacej
nawod: sportowa terapeutka Michaela Rabowa
popłatk: 75,- € (10 razow)

knihowanske informacije

płaćizna
75.00 € | 10 jednotkow
kapacita
bjez limita