Fit w starobje

datum
18.10.2023 09:00 - 13.12.2023
nawod
sportowa terapeutka Michaela Rabowa
dźeń zarjadowanja
srjedu
čas
8.30 – 9.30 hodź. abo 9.45 – 10.45 hodź.
knihować
skazanje skónći 18.10.2023 09:00

Fit w starobje 18.10.2023 09:00 - 13.12.2023

móžne lisćiki: 2
tikety płačizna mnóstwo cyłkownje
płaćizna 75.00 €
0.00 €
0.00 €
Tax :
cyłkownje: 0.00 €
The name of the booking.
The E-Mail address of the booking.
The telephone number of the booking.

wopisanje

sport za seniorow
srjedu wot 9:00 – 10:00 hodź.
městnosć: Kulturny dom w Smjerdźacej
nawod: sportowa terapeutka Michaela Rabowa

popłatk: 75,- € (10 razow)

knihowanske informacije

płaćizna
75.00 € | 10 jednotkow
kapacita
bjez limita